Our social:

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Những giếng cổ ở làng Đường Lâm

Đời vua Lê Hy Tông (1684), đình làng Mông Phụ được xây dựng. Giếng được đào để tạo nguồn nước phục vụ việc xây cất. Nằm ở hướng đông, ngay cạnh đình, giếng như điểm chiếu từ hai đầu đao uốn mái có gắn đầu rồng nhìn xuống. Bà Hà Thị Vin, 86 tuổi, kể: "Nước giếng Đình quanh năm trong vắt, người làng chỉ ra giếng đình lấy nước về ăn, làm tương chứ tuyệt đối không được tắm giặt".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét