Our social:

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Khôi phục Outlook sau khi cài Windows 7

Một cài đặt nâng cấp của Windows 7 sẽ phá hủy tất cả các thiết lập, yêu cầu bạn một lần nữa thiết lập lại một cách thủ công các thành phần khác trên Windows, cài đặt lại tất cả các chương trình, khôi phục dữ liệu.
Rất nhiều công việc cần phải thực hiện, tuy nhiên điều đó sẽ cho phép bạn có được một máy tính tin cậy hơn, sạch sẽ hơn.Do Outlook không lưu dữ liệu của nó trong một location dễ thấy giống như My Documents nên việc khôi phục nó sau một cài đặt nâng cấp không phải là một hành động dễ dàng. (Chương trình cài đặt sẽ chuyển tất cả các file đang tồn tại của bạn vào một thư mục có tên C:Windows.Old, vì vậy bạn có thể khôi phục các tài liệu của mình bằng cách kéo thả đơn giản). Tuy nhiên một vài thành phần trong số đó không cho phép thực hiện dễ dàng.
Phần khó khăn là chuyển các thông tin tài khoản email của bạn, thứ mà Outlook lưu trong Registry. Trong thực tế, nếu bạn đã nâng cấp lên Windows 7 khi đã đọc bài này thì chỉ có một tùy chọn thực sự của bạn là tạo lại một tài khoản từ đống đổ nát. Bạn có thể phải kiểm tra với dịch vụ email hoặc ISP để có thêm chi tiết về các địa chỉ POP và SMTP.

Nếu sử dụng Vista hoặc XP, bạn có thể export các thông tin từ Registry. Kích Start (Start, sau đó là Run nếu bạn đang sử dụng XP), đánh regedit, và nhấn ENTER. Điều hướng trong phần panel bên trái như thể nó là Windows Explorer để đến được HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindows Messaging SubsystemProfiles. Kích phải vào thư mục Profiles ở phần panel bên trái và chọn Export. Lưu file .reg vào một địa điểm an toàn nào đó mà từ đó bạn có thể lấy lại nó sau nâng cấp.
Sau khi nâng cấp lên Windows 7 và đã cài đặt lại Office, load Outlook. Chọn No trong Startup wizard, không muốn thiết lập email nhưng muốn Continue with no e-mail support. Khi Outlook được khởi chạy, đóng nó lần nữa.
Việc Import email, calendar, contact và… là điều hết sức dễ dàng: Khi Outlook đã đóng, mở cửa sổ Windows Explorer và chọn Organize, sau đó là Folder and search options. Kích tab View. Chọn Show hidden files and folders, sau đó kích Okay. (Bạn có thể thay đổi thiết lập này trở lại khi đã thực hiện xong).
Mở thư mục C:UserslogonAppDataLocalMicrosoftOutlook (ở đây logon chỉ tên mà bạn sử dụng để đăng nhập vào máy tính). Đặt lại tên file Outlook.pst – đây chỉ là lưu ý về độ an toàn. Sau đó mở một cửa sổ Windows Explorer khác và điều hướng đến C:Windows.oldUserslogonAppDataLocalMicrosoftOutlook.
Lúc này kéo và thả file Outlook.pst từ thư mục C:Windows.old… folder sang thư mục C:Users.
Khi mở Outlook, bạn sẽ thấy tất cả các đính kèm, liên lạc và email trước đây. Tuy nhiên sẽ không thể gửi hoặc nhận email mới vì chưa thiết lập được tài khoản. Hãy xử lý vấn đề này.
Việc chỉnh sửa Registry là một việc làm nguy hiểm, do đó trước khi có bất cứ thực hiện gì với Registry, bạn nên backup nó trước. Kích Start, kích phải Computer và chọn Properties. Kích liên kết System protection, sau đó là nút Create và thực hiện theo các nhắc nhở.
Đóng Outlook. Khi Outlook được đóng, kích đúp vào file .reg mà bạn đã tạo trong regedit trước khi nâng cấp, và xác nhận (hai lần) rằng bạn muốn thực hiện điều này.
Để bảo đảm đã lưu được các thiết lập tài khoản, bạn hãy khởi chạy Outlook, chọn Tools, sau đó là Account Settings. Khi đó tất cả mọi thứ sẽ có sẵn ở đây, ngoại trừ mật khẩu là bạn phải nhập.
Nếu tài khoản không có ở đây, kích New và tạo nó từ đống đổ nát.


Sao lưu (backup) account , địa chỉ email, dữ liệu trong Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010
Bạn chỉ cần lưu lại file OUTLOOK.PST của Outlook, và nhớ là bạn hãy copy lại file đó vào vị trí an toàn chứ không phải di chuyển cả file đó.

Đầu tiên hãy đóng Outlook lại sau đó vào

C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\

(vị trí file OUTLOOK.PST khi cài đặt mặc định, username là tên người dùng hiện thời) và copy file OUTLOOK.PST vào vị trí an toàn).

Để khôi phục lại, bạn mở lại đường dẫn này

C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

và paste vào là xong.
* Riêng phần email account thực hiện như sau:

Chạy Start-Run-Regedit.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook

+ Nhấn chuột phải vào chữ Outlook -> Export -> Save

+ Khi nào cần restore lại thì chạy file vừa save).

(chú ý: không lưu trữ mật khẩu). 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét